Vilken regiontillhörighet gagnar oss?

Två alternativa regioner har presenterats för det geografiska område Nyköpings kommun tillhör. Dessa benämns fortsättningsvis ”Osten” för den region som hålls samman av Ostlänken och sträcker sig mellan Nyköping och Norrköping/Linköping samt ”Bananen” för den tänkta region som sträcker sig i en båge från Nyköping/Oxelösund till Uppsala.

Kommunen har ännu inte tagit ställning.   Larz Johansson och Gunnar Casserstedt redovisar här några perspektiv och deras konsekvenser för boende i regionen.

Regionfrågan_kBR_sammanställning