About Jacqueline Hellsten

http://www.kommunbygderadnykoping.se

Posts by Jacqueline Hellsten:

Underlag till Serviceplan

Här är landsbygdens synpunkter till den kommunala serviceplanen. Aspa, Jönåker, Lästringe, Nävekvarn/Buskhyttan, Runtuna/Lid, Råby och Husby Oppunda, Stavsjö, Stigtomta, Tystberga, Vrena och Ålberga. Över 2000 personer har varit delaktiga! Nu hoppas vi att vår kommun tar fasta på det behov och önskningar vi har på landsbygden. Klicka på länken  Serviceplan  

Läs hela artikeln

Synpunkter på ÖP

Översiktsplanen för Nyköpings kommun Synpunkter från Kommunbygderåd Nyköping Bakgrund Kommunstyrelsen i Nyköping beslutade den 6 november 2017 att föreslå fullmäktige att förklara den då gällande Översiktsplanen för kommunen inte längre helt aktuell. Fullmäktige följde vid sitt sammanträde den 12 december 2017 Kommunstyrelsens förslag, och beslutade att en översyn av den i november 2013 antagna Översiktsplanen […]

Läs hela artikeln

Samrådsredogörelse Bibanan Nyköping Ostlänken

SAMRÅDSREDOGÖRELSE Kompletterande lokaliseringsutredning, Bibana Nyköping Ostlänken, Nyköpings kommun, Södermanlands län 2017-10-20 Diarienummer: 2017/60493 SAMRÅDSREDOG SKAVSTA 20171020 Trafikverkets kommentarer till bl. a. Kommunbygderådets synpunkter på förslaget från hösten 2017 om att lokalisera Skavstastationen till bibanan genom Nyköping och inte vid huvudlinjen för Ostlänken. SAMRÅDSHANDL SKAVSTA STN V3  

Läs hela artikeln

Politiskt samtal om landsbygdsutveckling

Hur utvecklar vi landsbygden tillsammans? Ett politiskt samtal om landsbygdsutveckling i kommunen med fokus på Tunabergshalvön, sydligaste delen i kommunen. Deltagare från de politiska partierna i kommunen med Olof Jonmyren som moderator. Torsdagen den 23 augusti kl 19-21 i Brukslokalen, Nävekvarn. Vi bjuder på kaffe. Välkomna till en givande kväll! FUNQ föreningen utveckling i Nävekvarn […]

Läs hela artikeln

Årsmöte 25 april

Välkomna till årsmöte för KBR Kommunbygderådet har beslutat att årsmötet 2018 skall hållas i Stavsjö den 25 april kl 19.00 vid Stavsjögården och att programmet, förutom årsmötesförhandlingar, skall handla om bostadsbyggande på landsbygden. I samband med årsmötet kommer vi att kunna titta på den pågående byggnationen av hyreslägenheter och att få en uppdatering av villkoren […]

Läs hela artikeln

Checkpoint Stavsjö

            Med sitt läge i gränsen mellan Sörmland och Östergötland är Stavsjö den perfekta basen förarbete med Ostlänken. E4:an och väg 800 är viktiga transportleder för järnvägsbygget och ansluter till spårområdet via trafikplatsen Stavsjö Klint där man enkelt kan ta sig till båda sidor om den bilvande Ostlänken. Presentation Checkpoint […]

Läs hela artikeln

Valborg i Stavsjö

              Vårtal av Landshövding Liselott Hagberg Programmet börjar vid 19:30 tiden med försäljning av lotter (en stavsjökanon är alltid högsta vinsten) och varm korv mm, följt av fackeltåg vid mörkrets inbrott. Då tänds brasan och Stavsjöventilerna sjunger in våren. Vårtal, fortsatt körsång och kvällen avslutas med ett fyrverkeri över […]

Läs hela artikeln

Load More