Årsmöte x 3…

Länsbygderådet, kommunbygderådet och Leader Kustlinjens medlemmar kallas till ordinarie årsmöte den 16 mars i Runtuna bygdegård.

Program:

18.30 – 19.00 Samling. Kaffe och smörgås serveras under samlingen.
19.00 – 19.30 Länsbygderådets årsmöte
19.30 – 20.00 Anförande av Urban Laurin ”Attraktiva bygder”
(därefter kan länsbygderådets publik åka hem, om de så önskar)
20.00 – 20.30 Kommunbygderådets årsmöte
20.30 – 21.00 Årsmöte med Leader Kustlinjen

Anmälan görs till Jacqueline Hellsten info@leaderkustlinjen.se

Hitta till Runtuna bygdegård: Klicka på kartlänk här

Sedvanliga möteshandlingar finner ni under respektive förenings hemsida.
kallelse_arsmote

forslag_till_dagordning

Verksamhetsberättelse