Aktuellt

Årsmöte 22 april 2020

Årsmöte 22 april 2020

            Föreningen håller sitt årsmöte i direkt anslutning till Leader Sörmlandskustens årsmöte den 22 april kl 15.00 i Näringslivets hus, Nyköping Anmäl er till Jacqueline Hellsten info@leadersormlandskusten.se  Meddela om ni önskar komma eller föredrar en skyplänk.  

Läs hela artikeln

Företagarnas dag 7 feb

Företagarnas dag 7 feb

          Kommunbygderåd Nyköpings senaste initiativ  Nycklar 2.0 – vi låser upp Sveriges landsbygd rullas nu ut under 2020.  Vi vill att lokala entreprenörer på landsbygden ska känna sig motiverade att utnyttja initiativet då det kan resultera i nya affärsmöjligheter för de som kan vilja lägga till ”en arm till” till sin […]

Läs hela artikeln

Nycklar till framtiden 2.0 – Vi låser upp Sveriges landsbygd

Nycklar till framtiden 2.0 – Vi låser upp Sveriges landsbygd

Kommunbygderådet Nyköping, har fått stöd från Leader Sörmlandskusten till ett projekt som avser att ta fram och dokumentera en ny modell inom kommunal service och landsbygdsutveckling. Syftet är att identifiera och utveckla nya strukturer och samarbetsformer för offentlig och kommersiell service på landsbygden som både är kostnadseffektiva och erbjuder en hög grad av kundnöjdhet. Modellen skall […]

Läs hela artikeln

Underlag till Serviceplan

Underlag till Serviceplan

Här är landsbygdens synpunkter till den kommunala serviceplanen. Aspa, Jönåker, Lästringe, Nävekvarn/Buskhyttan, Runtuna/Lid, Råby och Husby Oppunda, Stavsjö, Stigtomta, Tystberga, Vrena och Ålberga. Över 2000 personer har varit delaktiga! Nu hoppas vi att vår kommun tar fasta på det behov och önskningar vi har på landsbygden. Klicka på länken  Serviceplan  

Läs hela artikeln

Synpunkter på ÖP

Översiktsplanen för Nyköpings kommun Synpunkter från Kommunbygderåd Nyköping Bakgrund Kommunstyrelsen i Nyköping beslutade den 6 november 2017 att föreslå fullmäktige att förklara den då gällande Översiktsplanen för kommunen inte längre helt aktuell. Fullmäktige följde vid sitt sammanträde den 12 december 2017 Kommunstyrelsens förslag, och beslutade att en översyn av den i november 2013 antagna Översiktsplanen […]

Läs hela artikeln

Samrådsredogörelse Bibanan Nyköping Ostlänken

SAMRÅDSREDOGÖRELSE Kompletterande lokaliseringsutredning, Bibana Nyköping Ostlänken, Nyköpings kommun, Södermanlands län 2017-10-20 Diarienummer: 2017/60493 SAMRÅDSREDOG SKAVSTA 20171020 Trafikverkets kommentarer till bl. a. Kommunbygderådets synpunkter på förslaget från hösten 2017 om att lokalisera Skavstastationen till bibanan genom Nyköping och inte vid huvudlinjen för Ostlänken. SAMRÅDSHANDL SKAVSTA STN V3  

Läs hela artikeln

Politiskt samtal om landsbygdsutveckling

Politiskt samtal om landsbygdsutveckling

Hur utvecklar vi landsbygden tillsammans? Ett politiskt samtal om landsbygdsutveckling i kommunen med fokus på Tunabergshalvön, sydligaste delen i kommunen. Deltagare från de politiska partierna i kommunen med Olof Jonmyren som moderator. Torsdagen den 23 augusti kl 19-21 i Brukslokalen, Nävekvarn. Vi bjuder på kaffe. Välkomna till en givande kväll! FUNQ föreningen utveckling i Nävekvarn […]

Läs hela artikeln

Årsmöte 25 april

Årsmöte 25 april

Välkomna till årsmöte för KBR Kommunbygderådet har beslutat att årsmötet 2018 skall hållas i Stavsjö den 25 april kl 19.00 vid Stavsjögården och att programmet, förutom årsmötesförhandlingar, skall handla om bostadsbyggande på landsbygden. I samband med årsmötet kommer vi att kunna titta på den pågående byggnationen av hyreslägenheter och att få en uppdatering av villkoren […]

Läs hela artikeln

Load More